Log på

Juridiske vilkår

Betingelser for brug af dette website

På denne side er det muligt at finde oplysninger om juridiske forhold.

1. Rettigheder
Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører Skiers.dk og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.

Download og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med Skiers.dk.

Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden Skiers.dk's forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden Skiers.dk's forudgående skriftlige tilladelse.

Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Det er dog tilladt for brugere af websitet frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til artikler på websitet, så længe dette sker på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende dansk ret.

2. Ansvar
Brugen af websitet sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på websitet gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Skiers.dk fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr.

Skiers.dk hæfter ikke for fejl i programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og andre fejl, der bevirker, at brugeren får forkerte eller mangelfulde oplysninger.

Skiers.dk opfordrer alle medlemmer til at respektere ophavsret for materiale, men indestår ikke for enkelt-medlemmers anvendelse i modstrid hermed.

Enhver anden skriftlig aftale vedrørende brugen af dette website, indgået mellem Skiers.dk og brugeren, har forrang frem for disse betingelser i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse betingelser og den nævnte anden skriftlige aftale.

3. Links
Dette website indeholder links til andre websites. Hvis disse links benyttes, vær da opmærksom på, at disse ikke er under Skiers.dk's kontrol. Skiers.dk er derfor ikke ansvarlig for indholdet af eller links i disse websites. Bemærk også at disse websites persondatapolitik kan adskille sig fra Skiers.dk's persondatapolitik.

Det samme gælder for websites, der er forbundet til dette website via links.

4. Pligtmæssige oplysninger
Dette website ejes og drives af:
Skiers.dk

e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.